Kontakt

OXIO Roman Synenko
Szpilowskiego 13/6
62-800 Kalisz

+48 575 701 500
+48 782 290 608

E-mail: [email protected]